Kancelaria

Kancelaria mieści się na I piętrze w budynku przy ulicy Wyszyńskiego nr 1 (ulica prowadząca od Rynku w stronę Bazyliki św. Małgorzaty) w Nowym Sączu.

Godziny urzędowania

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00.

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia dnia i godziny dokonania czynności notarialnej poza czasem urzędowania kancelarii.

Czynność notarialna może być dokonana także poza kancelarią, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Zakres usług

Notariusz, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).
Notariusz dokonuje następujących czynności:

 

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
  o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Opłaty i dokumenty

W celu uzyskania informacji na temat opłat związanych z czynnością notarialną oraz dokumentów 
niezbędnych do dokonania czynności prosimy o kontakt. Wszelkie informacje udzielane są bezpłatnie.

Kontakt

Wyszyńskiego 1

Adres: Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 1

Tel. kom. : 691-22-00-22
Tel. stac. /fax: 18 442 0 222
e-mail: kinga.kronenberger.krol@kin.pl

           kancelaria@kronenberger-krol.pl

 

Dla klientów

 • Dla klientów kancelarii zarezerwowane jest zastrzeżone miejsce parkingowe (koperta) przed wejściem do budynku.
 • Dodatkowo istnieje możliwość pozostawienia samochodu na płatnym parkingu parafialnym przy ulicy Bulwar Narwiku, zlokalizowanym w niedużej odległości od kancelarii.
 • Wi-Fi
 • możliwość płatności bezgotówkowych - VISA, MasterCard Płatność bezgotówkowa